KHÓA ORGAN ĐỆM HÁT NÂNG CAO

THỜI GIAN: Khóa 3 tháng. Thời gian học 2 buổi/tuần, 60 phút/buổi. Chiều từ 17h-21h. các ngày từ thứ 2 đến thứ 7.


GIÁO TRÌNH: Phương pháp dạy và học organ đệm hát nâng cao- Khuyến nhạc Sông Thu.
NỘI DUNG: Nhạc lý nâng cao. hòa âm phối khí nâng cao. soạn intro, giang tấu. Đệm hát chuyên nghiệp với tất cả các thể loại nhạc.
 

Khóa học mới
 • THỜI GIAN: 02 tháng/ khóa, 2 buổi/ tuần, 60 – 90 phút/ buổi.

                            1-2 hoc viên trong 1 giờ học

   Học viên đăng kí giờ phù hợp, sáng từ 8h-11h, chiều từ 16h- 21h các ngày từ thứ 2 đến thứ 7.

 • THỜI GIAN: 3 tháng/ khóa, 2 buổi/ tuần, 60phút/ buổi ( Học viên đăng kí giờ phù hợp, sáng từ 8h-11h, chiều từ 16h- 21h các ngày từ thứ 2 đến thứ 7.

 • THỜI GIAN: Khóa 3 tháng. Thời gian học 2-3 buổi/tuần, 60 phút/ buổi (Học viên đăng kí giờ học phù hợp, tối từ 16h-21h các ngày từ thứ 2 đến thứ 7. Lớp tối đa 4 Học viên.

 • THỜI GIAN: Khóa 3 tháng. Thời gian học 2 buổi/tuần, 60 phút/buổi. Chiều từ 17h-21h. các ngày từ thứ 2 đến thứ 7.

 • THỜI GIAN: Khóa 3 tháng. Thời gian học 2 buổi/ tuần, 60 phút/ buổi (Học viên đăng kí giờ phù hợp, sáng 8h-11h, chiều 16h-21h các ngày từ thứ 2 đến thứ 7. Lớp tối đa 5 học viên.

 • THỜI GIAN: Khóa 3 tháng, thời gian học 3 buổi/tuần, 60 phút/buổi. Sáng từ 8h-11h, chiều từ 17h-21h.

 • THỜI GIAN HỌC: Khóa 3 tháng. thời gian học 3 buổi/tuần, 60 phút/buổi. Sáng từ 8h-11h, chiều từ 17h-21h. (Có thể đăng kí giờ học linh động)

 • THỜI GIAN: Khóa 3 tháng. Thời gian học 3 buổi/tuần, 60 phút/buổi. Sáng từ 8h-11h, chiều từ 17h-21h. (Có thể đăng kí giờ học linh động)

 • THỜI GIAN: Khóa 2 tháng

  Thời gian học 2-3 buổi/tuần, 60-90 phút/buổi. Sáng từ 8h-11h, chiều từ 17h-21h. (Có thể đăng kí giờ học linh động) hoặc HV có thể đăng ký các lớp ngoài giờ trên
   

Hỗ trợ trực tuyến
Yahoo messager :
Yahoo 1:
Yahoo 1:
Liên hệ : 08.2236.1386

Hotline: 0123456.6138                                        
Email: songthu@amnhacsongthu.vn

           vptv.amnhacsongthu@gmail.com