KHÓA ORGAN ĐỆM HÁT NÂNG CAO

THỜI GIAN: Khóa 3 tháng. Thời gian học 2 buổi/tuần, 60 phút/buổi. Chiều từ 17h-21h. các ngày từ thứ 2 đến thứ 7.


GIÁO TRÌNH: Phương pháp dạy và học organ đệm hát nâng cao- Khuyến nhạc Sông Thu.
NỘI DUNG: Nhạc lý nâng cao. hòa âm phối khí nâng cao. soạn intro, giang tấu. Đệm hát chuyên nghiệp với tất cả các thể loại nhạc.
 

Khóa học mới
 • THỜI GIAN: Mỗi khóa học 2 tháng,  Tuần 2 buổi học viên tự chọn, 60-90 phút mỗi buổi.

                            lớp từ 1 hoặc 2 hoc viên trong 1 giờ học. 

   Học viên đăng kí giờ phù hợp, sáng từ 8h-11h, chiều từ 16h- 21h các ngày từ thứ 2 đến thứ 7. 

  Chương trình học phù hợp với nguyện vọng và khả năng của từng Học viên. Hoc viên được học thêm các môn bổ trợ như nhạc lý, xướng âm, và đàn Ghi-ta miễn phí.

 • THỜI GIAN: 3 tháng/ khóa, 2 buổi/ tuần, 60phút/ buổi ( Học viên đăng kí giờ phù hợp, sáng từ 8h-11h, chiều từ 16h- 21h các ngày từ thứ 2 đến thứ 7.

 • THỜI GIAN: Khóa 3 tháng. Thời gian học 2-3 buổi/tuần, 60 phút/ buổi (Học viên đăng kí giờ học phù hợp, tối từ 16h-21h các ngày từ thứ 2 đến thứ 7. Lớp tối đa 4 Học viên.

 • THỜI GIAN: Khóa 3 tháng. Thời gian học 2 buổi/tuần, 60 phút/buổi. Chiều từ 17h-21h. các ngày từ thứ 2 đến thứ 7.

 • THỜI GIAN: Khóa 3 tháng. Thời gian học 2 buổi/ tuần, 60 phút/ buổi (Học viên đăng kí giờ phù hợp, sáng 8h-11h, chiều 16h-21h các ngày từ thứ 2 đến thứ 7. Lớp tối đa 5 học viên.

 • THỜI GIAN: Khóa 3 tháng, thời gian học 3 buổi/tuần, 60 phút/buổi. Sáng từ 8h-11h, chiều từ 17h-21h.

 • THỜI GIAN HỌC: Khóa 3 tháng. thời gian học 3 buổi/tuần, 60 phút/buổi. Sáng từ 8h-11h, chiều từ 17h-21h. (Có thể đăng kí giờ học linh động)

 • THỜI GIAN: Khóa 3 tháng. Thời gian học 3 buổi/tuần, 60 phút/buổi. Sáng từ 8h-11h, chiều từ 17h-21h. (Có thể đăng kí giờ học linh động)

 • THỜI GIAN: Khóa 2 tháng

  Thời gian học 2-3 buổi/tuần, 60-90 phút/buổi. Sáng từ 8h-11h, chiều từ 17h-21h. (Có thể đăng kí giờ học linh động) hoặc HV có thể đăng ký các lớp ngoài giờ trên
   

Hỗ trợ trực tuyến
Yahoo messager :
Yahoo 1:
Yahoo 1:
Liên hệ : 08.2236.1386

Hotline: 0123456.6138                                        
Email: songthu@amnhacsongthu.vn

           vptv.amnhacsongthu@gmail.com